Zdravotný výkon Cena
Služba Nadštandard – ročný poplatok 30,00 €
Služba Nadštandard – ročný poplatok/65+ 15,00 €
Tehotenská poradňa Nadštandard 20,00 €
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť 38,70 €
Ultrazvukové vyšetrenie na vlastnú žiadosť 232,00 €
Ultrazvuková cervikometria v gravidite 10,00 €
Ultrazvuková kontrola po naložení IUD,IUS 20,00 €
Rady, poučenie, zváženie rizík – posun cyklu 40,00 €
Opakovaný predpis so zvážením rizík – PC 10,00 €
Odber krvi do uzavréteho systému 29,00 €
Vyšetrenie metódou QuikRead go 10,00 €
Vyšetrenie na STD na žiadosť pacienta 19,35 €
Konzultácia – nekapitované pacientky 15,50 €
LBC cytológia – materiál 20,00 €
Lokálne ošetrenie na žiadosť pacienta 20,00 €
Očkovanie nad rámec poistenia 13,50 €
Vyšetrenie pH pošvy 2,00 €
Vyšetrenie moču/labstick 5,00 €
Injekcia do svalu, pod kožu 13,50 €
Kolposkopia 30,00 €
Odber a vyšetrenie cytolog. steru 23,00 €
Vstupná konzultácia pri antikoncepcii 40,00 €
Zdravotný výkon Cena
Zavedenie vnútromaternicového telieska 60,00 €
Odstránenie vnútromaternicového telieska 13,50 €
Zavedenie podkožného implantátu 30,00 €
Vedenie antikoncepcie, ročný poplatok 10,00 €
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o UPT 63,00 €
Zavedenie podkožného antikonc. implantátu 30,00 €
Vedenie antikoncepcie – ročný poplatok 10,00 €
Vyšetrenie a vypísanie žiadosti o sterilizáciu 40,00 €
Všeobecné informácie o antikoncepcii 20,00 €
Telefonická konzultácia 10,00 €
Konzultácia via e-mail 15,00 €
Vyhodnotenie laboratórnych vyšetrení 20,00 €
Plastové zrkadlá jednorázové 1,50 €
Zaslanie výsledkov via sms alebo e-mailom 7,00 €
Laboratórne vyšetrenie
(podľa aktuálneho cenníka prísluš. laboratória)
X €
Lekárska správa pre komerčné poisťovne 20,00 €
Kópia zdravotnej dokumentácie 20,00 €
Opakované vystavenie tehot. knižky pre stratu 20,00 €
Vydávanie lekárskych potvrdení výkon 71. 10,00 €
Potvrdenie preskripcie pri ceste do zahraničia 10,00 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie 5,94 €
Vystavenie duplikátov potvrdení, predpisov a pod. 5,00 €

Objednávky možné v rámci služby Nadštandard:
gyn.sestricka@gmail.com
> +421 903 536 343

*Ceny v cenníku na webovej stránke sú orientačné. Záväzne platné sú ceny v cenníku priamo v zariadení.
*Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti > PRO FEMINA s.r.o, IČO:35 909 510
Miesto výkonu činnosti > Tbiliská 6, 831 06 Bratislava